Ezaugarriak

Biztanleria

-.-

---

Azalera, Ha

-.-

---

Jarduera ekonomikoa

-.-

---

Jarduera ekonomikoa. Industria, BEGaren %

-.-

---

Jarduera ekonomikoa. Zerbitzuak, BEGaren %

-.-

---

Jarduera ekonomikoa. Lehen sektorea, BEGaren

-.-

---